Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu towaru?

0
874
5/5 - (1 vote)

Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie podstawowych zasad związanych z prawem do zwrotu towaru w Polsce. W szczególności odpowiemy na pytanie, czy sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu towaru.

1. Podstawy prawne zwrotów towarów w Polsce

Prawo do zwrotu towaru regulowane jest przez Kodeks cywilny oraz ustawę o prawach konsumenta. Warto zaznaczyć, że prawo do zwrotu zależy od tego, czy zakup odbył się w sklepie stacjonarnym, czy na odległość.

2. Zwrot towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym

W przypadku towarów zakupionych w sklepie stacjonarnym, prawo do zwrotu nie wynika z przepisów prawa, ale może być przyznane przez sprzedawcę w formie dobrowolnej polityki zwrotów. Jeśli sprzedawca oferuje taką możliwość, zazwyczaj informuje o niej w regulaminie lub na stronie internetowej.

3. Zwrot towaru zakupionego na odległość

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość (np. przez internet, telefon) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. To prawo nie dotyczy niektórych rodzajów umów i towarów, o czym więcej w dalszej części artykułu.

4. Wyjątki od prawa do zwrotu

Istnieją sytuacje, w których konsument nie ma prawa do zwrotu towaru. Przepisy prawa wyłączają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku:

 • Usług, której wykonanie – za wyraźną zgodą konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 • Dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 • Dostarczania gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 • Towarów szybko psujących się lub mających krótki termin przydatności do użycia
 • Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie mogą być zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • Towarów, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter są nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami

5. Procedura zwrotu

Aby zwrócić towar, konsument musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W przypadku zwrotu towaru zakupionego na odległość, można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Następnie, w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, konsument musi zwrócić towar. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Kiedy sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu?

Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu towaru w następujących sytuacjach:

 • Jeśli towar jest objęty jednym z wyjątków od prawa do zwrotu (patrz punkt 4)
 • Jeśli towar został uszkodzony przez konsumenta lub jego wartość została obniżona w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczność stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru
 • Jeśli konsument nie poinformował sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru (w przypadku zakupu na odległość)
 • Jeśli konsument nie zwrócił towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy (w przypadku zakupu na odległość)
 • Jeśli sprzedawca nie oferuje dobrowolnej polityki zwrotów, a zakup odbył się w sklepie stacjonarnym

Warto zauważyć, że sprzedawca może również odmówić zwrotu części płatności, jeśli konsument wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę. W takim przypadku sprzedawca zwraca jedynie koszt najtańszej opcji dostawy.

7. Podsumowanie

Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu towaru? Odpowiedź zależy od okoliczności. W przypadku towarów zakupionych w sklepie stacjonarnym, prawo do zwrotu zależy od dobrowolnej polityki zwrotów oferowanej przez sprzedawcę. W przypadku towarów zakupionych na odległość, konsument ma prawo do zwrotu w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, chyba że towar jest objęty jednym z wyjątków od prawa do zwrotu. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu w przypadku nieprzestrzegania przez konsumenta terminów i warunków zwrotu, a także gdy towar został uszkodzony lub jego wartość została obniżona w wyniku użytkowania przez konsumenta.

Ważne jest, aby być świadomym swoich praw jako konsument, ale również pamiętać o obowiązkach związanych z procedurą zwrotu towaru. Przestrzeganie tych zasad pozwoli uniknąć nieporozumień i konfliktów związanych z procesem zwrotu towaru.