Zwrot a reklamacja

0
150
4.5/5 - (2 votes)

1. Wstęp

Zwrot i reklamacja to dwa różne pojęcia, które mają swoje własne definicje, procedury i prawa związane z nimi. W niniejszym artykule przedstawimy różnice między nimi, procesy, które należy wykonać w przypadku zwrotu lub reklamacji towaru, a także prawa konsumenta związane z obiema sytuacjami.

2. Zwrot towaru

Zwrot towaru odnosi się do sytuacji, w której klient zwraca zakupiony produkt bez podawania przyczyny. Kupujący może zwrócić towar zgodnie z przepisami prawa, jeśli spełnione są określone warunki.

2.1. Procedura zwrotu

 1. Okres na zwrot: Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W przypadku umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, termin ten liczony jest od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie towaru.
 2. Informacja o zwrocie: Klient powinien poinformować sprzedawcę o zamiarze zwrotu towaru, może to być na przykład e-mail, list, formularz zwrotu dostępny na stronie sprzedawcy.
 3. Odesłanie towaru: Klient powinien odesłać towar na adres wskazany przez sprzedawcę w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o zamiarze zwrotu.
 4. Zwrot pieniędzy: Po otrzymaniu towaru, sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni, włączając koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż ta oferowana przez sprawcę). Zwrot może być zrealizowany za pomocą tego samego środka płatniczego, który został użyty przez klienta, chyba że klient wyrazi zgodę na inną formę zwrotu.

2.2. Ograniczenia i wyjątki

Istnieją pewne wyjątki, w których klient nie ma prawa do zwrotu towaru. Obejmują one:

 1. Usługi: Jeśli usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą klienta przed upływem 14-dniowego okresu na zwrot, klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Towary szybko psujące się: Zwrot nie dotyczy towarów, które z uwagi na swoje właściwości, ulegają szybkiemu zepsuciu.
 3. Towary wykonane na zamówienie: Klient nie ma prawa do zwrotu towarów wyprodukowanych zgodnie z jego specyfikacjami lub personalizowanych.
 4. Towary zapieczętowane: W przypadku towarów zapieczętowanych, które ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia nie mogą być zwrócone po otwarciu, prawo do zwrotu nie przysługuje.

3. Reklamacja towaru

Reklamacja to proces zgłaszania przez klienta wady towaru lub niezgodności z umową. Klient ma prawo zgłosić reklamację, jeśli zakupiony towar jest wadliwy lub nie spełnia jego oczekiwań.

3.1. Procedura reklamacji

 1. Zgłoszenie reklamacji: Klient powinien zgłosić reklamację na piśmie (e-mail, list) do sprzedawcy, opisując wady towaru i oczekiwane rozwiązanie (np. wymiana, naprawa, zwrot pieniędzy).
 2. Czas na zgłoszenie: Reklamację można zgłosić w ciągu 2 lat od daty zakupu, jednakże w ciągu pierwszych 6 miesięcy od daty zakupu, domniemywa się, że wada istniała już w momencie otrzymania towaru przez klienta.
 3. Odpowiedź sprzedawcy: Sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie reklamacji w ciągu 14 dni. Jeśli sprzedawca nie odpowie na reklamację w tym czasie, uważa się, że klientowi przysługują żądane roszczenia.
 4. Rozwiązanie reklamacji: Sprzedawca może zdecydować się na wymianę towaru, naprawę wady, obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy. W przypadku zwrotu pieniędzy, sprzedawca ma obowiązek zwrócić całą kwotę w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji.

3.2. Gwarancja a rękojmia

Gwarancja i rękojmia to dwa różne pojęcia związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady towaru.

 1. Gwarancja: Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem sprzedawcy lub producenta, które może mieć różne warunki i terminy. Gwarancja może być dodatkowym zabezpieczeniem dla konsumenta i może być udzielana na bieżąco, na określony czas lub na określone podzespoły. Warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym.
 2. Rękojmia: Rękojmia to obowiązkowe zabezpieczenie przewidziane przez prawo, które nakłada na sprzedawcę odpowiedzialność za wady towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu (chociaż istnieją pewne wyjątki). W przeciwieństwie do gwarancji, rękojmia jest automatycznie przysługującym prawem konsumenta i nie może być przez niego zrezygnowana.

4. Prawa konsumenta

Konsumentom przysługują różne prawa związane ze zwrotem i reklamacją towaru. Obejmują one:

 1. Prawo do zwrotu: Konsument ma prawo do zwrotu towaru bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
 2. Prawo do reklamacji: Konsument ma prawo zgłosić reklamację w ciągu 2 lat od daty zakupu, jeśli towar ma wady lub niezgodności z umową.
 3. Prawo do informacji: Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta o jego prawach, procedurach zwrotu i reklamacji oraz o sposobie skorzystania z tych praw.

5. Porady dla konsumentów

 1. Dokładnie sprawdź towar: Po otrzymaniu towaru, dokładnie go sprawdź, aby upewnić się, że jest zgodny z opisem i nie ma żadnych wad.
 2. Zachowaj dowód zakupu: Dowód zakupu (np. paragon, faktura) jest niezbędny w przypadku zgłaszania reklamacji lub zwrotu towaru.
 3. Zgłaszaj problemy szybko: Jeśli zauważysz jakiekolwiek problemy z towarem, zgłoś je jak najszybciej, aby uniknąć problemów związanych z terminami zwrotu lub reklamacji.
 4. .Dokumentuj wady: Przy zgłaszaniu reklamacji, dobrze jest zrobić zdjęcia lub nagrać wideo przedstawiające wady towaru, aby ułatwić rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.
 5. Czytaj warunki gwarancji: Jeśli towar posiada gwarancję, dokładnie przeczytaj jej warunki, aby wiedzieć, jakie prawa Ci przysługują i jakie są procedury gwarancyjne.
 6. Zachowaj spokój i uprzejmość: W przypadku problemów z towarem, staraj się komunikować z sprzedawcą w sposób uprzejmy i profesjonalny. Współpraca z drugą stroną może przyczynić się do szybszego i bardziej satysfakcjonującego rozwiązania problemu.

Zwrot i reklamacja to dwa różne pojęcia związane z prawami konsumentów przy zakupie towarów. Zrozumienie różnic między nimi oraz znajomość przysługujących praw i obowiązujących procedur może pomóc konsumentom w ochronie ich interesów i rozwiązaniu problemów związanych z zakupami. Pamiętaj, aby zawsze być dobrze poinformowanym, dokumentować ewentualne wady towarów i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby w pełni korzystać z przysługujących Ci praw.

Polecamy program do faktur macOs. Szczegóły na stronie: https://fakturalight.pl/