Co powinna zawierać reklamacja?

0
176
3/5 - (1 vote)

Reklamacje stanowią istotny element procesu zakupowego, pozwalając klientom wyrazić swoje niezadowolenie związane z produktami lub usługami, a firmom na identyfikowanie obszarów, w których mogą poprawić swoje działania. Prawidłowo sformułowana reklamacja powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje, które umożliwią sprzedawcy rozwiązanie problemu. W niniejszym artykule przedstawimy kluczowe elementy, które należy uwzględnić w reklamacji, oraz wskazówki dotyczące jej formatowania.

1. Dane kontaktowe

Na początek każdej reklamacji powinny znaleźć się pełne dane kontaktowe osoby składającej reklamację. Do danych kontaktowych zwykle zalicza się:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres korespondencyjny

Dane te umożliwią sprzedawcy skontaktowanie się z klientem w celu rozwiązania problemu.

2. Informacje o produkcie/usłudze

Następnie w reklamacji powinny znaleźć się informacje na temat produktu lub usługi, której dotyczy reklamacja. Należy podać:

 • Nazwę produktu/usługi
 • Model i wersję (jeśli dotyczy)
 • Datę zakupu
 • Numer faktury lub paragonu (jeśli dostępne)

Dokładne informacje o produkcie/usłudze pomogą sprzedawcy zidentyfikować problem oraz sprawdzić, czy reklamacja jest zgodna z warunkami gwarancji.

3. Opis problemu

W kolejnym kroku konieczne jest szczegółowe opisanie problemu, który wystąpił. Ważne jest, aby opis był jak najbardziej precyzyjny i zawierał informacje na temat:

 • Rodzaju występującego problemu
 • Okoliczności, w których problem się pojawił
 • Wszelkich prób rozwiązania problemu przez klienta
 • Ewentualnych uszkodzeń towaru

Jasno przedstawiony opis problemu pomoże sprzedawcy zrozumieć, co poszło nie tak, i podjąć odpowiednie kroki, aby naprawić błąd.

4. Oczekiwane rozwiązanie

Klient powinien wyraźnie określić, jakie rozwiązanie oczekuje w związku z złożoną reklamacją. Możliwe rozwiązania to m.in.:

 • Naprawa produktu
 • Wymiana na nowy egzemplarz
 • Zwrot pieniędzy
 • Uzyskanie rabatu na przyszłe zakupy

Określenie oczekiwanego rozwiązania ułatwi sprzedawcy podjęcie decyzji oraz przyspieszy cały proces rozpatrywania reklamacji.

5. Załączniki

Jeśli jest to konieczne i możliwe, klient powinien dołączyć do reklamacji odpowiednie załączniki. Mogą to być:

 • Kopie dokumentów potwierdzających zakup (faktury, paragony)
 • Zdjęcia lub filmy ilustrujące problem
 • Dokumenty potwierdzające próby naprawy
 • Inne istotne informacje, które mogą być przydatne w rozpatrzeniu reklamacji

Załączniki pomogą sprzedawcy lepiej zrozumieć sytuację oraz przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji.

6. Termin

Klient powinien także podać termin, w którym oczekuje rozwiązania problemu. Warto sprawdzić, jaki jest ustawowy termin rozpatrzenia reklamacji w danym kraju, aby uniknąć nieporozumień. W Polsce na przykład sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na reklamację.

Formatowanie reklamacji

Oprócz zawartości reklamacji, równie ważne jest jej formatowanie. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących formatowania reklamacji:

 1. Struktura: Upewnij się, że Twoja reklamacja jest dobrze zorganizowana. Podziel treść na logiczne sekcje i używaj nagłówków, aby ułatwić nawigację po dokumencie.
 2. Język: Używaj jasnego i zrozumiałego języka. Unikaj żargonu oraz skomplikowanych sformułowań. Przekazuj informacje w sposób zwięzły i precyzyjny.
 3. Gramatyka i interpunkcja: Sprawdź, czy reklamacja jest wolna od błędów gramatycznych i interpunkcyjnych. Niepoprawnie sformułowana reklamacja może sprawić, że sprzedawca nie zrozumie jej treści.
 4. Czcionka i rozmiar: Używaj czytelnej czcionki o umiarkowanym rozmiarze (np. 12 punktów). Unikaj cienkich czcionek, które mogą być trudne do odczytania.
 5. Odstępy: Zastosuj odpowiednie odstępy między liniami i akapitami, aby poprawić czytelność tekstu.
 6. Podpis: Na końcu reklamacji nie zapomnij podać swojego imienia, nazwiska oraz daty złożenia reklamacji.

Podsumowując, reklamacja powinna zawierać pełne dane kontaktowe klienta, informacje o produkcie/usłudze, opis problemu, oczekiwane rozwiązanie, ewentualne załączniki oraz termin rozwiązania problemu. Dbając o właściwe formatowanie i przemyślaną strukturę dokumentu, zwiększysz szanse na szybkie i sprawnie rozpatrzenie Twojej reklamacji.