Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania komunalnego z powodu niezamieszkiwania

0
1051
4/5 - (1 vote)

1. Wstęp

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania komunalnego może nastąpić z różnych przyczyn, a jedną z nich jest niezamieszkiwanie przez najemcę. Artykuł ten omawia podstawy prawne, procedurę wypowiedzenia umowy, jej skutki oraz możliwości obrony przed wypowiedzeniem z tego powodu. Chociaż niezamieszkiwanie może być uzasadnionym powodem wypowiedzenia umowy, ostateczna decyzja zależy od konkretnej sytuacji, a najemca może mieć prawo do obrony.

2. Podstawy prawne

Podstawę prawną wypowiedzenia umowy najmu mieszkania komunalnego z powodu niezamieszkiwania stanowią przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z tymi przepisami, wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu, jeśli najemca nie mieszka w wynajmowanym lokalu przez określony czas.

W przypadku mieszkań komunalnych, niezamieszkiwanie może być uznane za naruszenie obowiązków najemcy wynikających z umowy najmu, na podstawie art. 673 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu, jeśli najemca rażąco narusza swoje obowiązki wynikające z umowy.

3. Procedura wypowiedzenia umowy najmu

A. Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia

W przypadku podejrzenia, że najemca nie mieszka w wynajmowanym lokalu, wynajmujący powinien wysłać zawiadomienie pisemne o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. W zawiadomieniu tym należy zawrzeć informacje dotyczące przyczyny wypowiedzenia (niezamieszkiwanie) oraz wezwanie najemcy do wyjaśnienia sytuacji. Najemca powinien mieć możliwość odpowiedzi na zarzuty przed wysłaniem oficjalnego wypowiedzenia umowy najmu.

B. Sprawdzenie niezamieszkiwania

W przypadku braku odpowiedzi od najemcy lub niewystarczających wyjaśnień, wynajmujący powinien sprawdzić, czy rzeczywiście dochodzi do niezamieszkiwania. Można to zrobić, na przykład, poprzez wizytę w mieszkaniu, kontakt z sąsiadami lub inne dostępne środki. Ważne jest, aby zgromadzić dowody na niezamieszkiwanie, które mogą być przedstawione w dalszej procedurze wypowiedzenia umowy najmu.

C. Wypowiedzenie umowy

Jeśli wynajmujący potwierdzi, że najemca nie mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, może przystąpić do oficjalnego wypowiedzenia umowy najmu. Wypowiedzenie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać:

 1. Informacje o stronach umowy (imiona, nazwiska, adresy).
 2. Przyczynę wypowiedzenia (niezamieszkiwanie).
 3. Okres wypowiedzenia, zgodny z umową lub przepisami prawa.
 4. Oświadczenie o możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
 5. Podpis wynajmującego.

Wypowiedzenie umowy najmu powinno zostać dostarczone najemcy osobiście lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

4. Skutki wypowiedzenia umowy

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu niezamieszkiwania może skutkować następującymi konsekwencjami dla najemcy:

 1. Zobowiązanie do opróżnienia mieszkania i przekazania go wynajmującemu w terminie określonym w wypowiedzeniu.
 2. Konieczność znalezienia nowego miejsca zamieszkania.
 3. Możliwość dochodzenia przez wynajmującego odszkodowania za niezamieszkiwanie mieszkania oraz ewentualne szkody wynikłe z tego powodu.

5. Ochrona lokatora

Najemca ma prawo bronić się przed wypowiedzeniem umowy najmu z powodu niezamieszkiwania, jeśli jest w stanie udowodnić, że niezamieszkiwanie miało uzasadnione przyczyny. Przykłady takich przyczyn to:

 1. Przebywanie w szpitalu lub innym zakładzie opieki zdrowotnej.
 2. Wyjazd za granicę na studia lub w celach zawodowych.
 3. Wyjazd do innego miasta na czas określony w związku z pracą lub innymi ważnymi sprawami.
 4. Remont mieszkania.
 5. Inne przyczyny o charakterze wyjątkowym, które najemca może udokumentować.

W przypadku, gdy najemca wykaże, że niezamieszkiwanie miało uzasadnione przyczyny, wynajmujący może być zobligowany do wycofania wypowiedzenia umowy najmu.

6. Podsumowanie

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania komunalnego z powodu niezamieszkiwania jest możliwe, jeśli wynajmujący udowodni, że najemca nie mieszkał w wynajmowanym lokalu przez określony czas i rażąco naruszył swoje obowiązki wynikające z umowy. Proces wypowiedzenia obejmuje zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia, sprawdzenie niezamieszkiwania oraz oficjalne wypowiedzenie umowy. Skutki wypowiedzenia dla najemcy mogą być dotkliwe, ale ma on również prawo do obrony, jeśli wykaże, że niezamieszkiwanie miało uzasadnione przyczyny.