Rękojmia po zakupie mieszkania z powodu złej akustyki

0
846
4/5 - (2 votes)

1. Wprowadzenie

Kupując mieszkanie, oczekujemy, że spełni ono nasze podstawowe wymagania dotyczące komfortu życia. Niestety, czasem dopiero po zamieszkaniu okazuje się, że jakość akustyki pozostawia wiele do życzenia. W takich przypadkach warto wiedzieć, jakie prawa przysługują nam jako konsumentom i jak postępować, aby skorzystać z rękojmi. W niniejszym artykule przedstawiamy, na czym polega rękojmia, jakie problemy akustyczne mogą wystąpić w mieszkaniu oraz jak zgłosić rękojmię z powodu złej akustyki.

2. Czym jest rękojmia?

Rękojmia to instytucja prawna, która chroni nabywców przed wadami towaru. W przypadku nieruchomości, takich jak mieszkania, rękojmia obejmuje wady fizyczne i prawne. Wady fizyczne to wszelkie niedostatki i uszkodzenia, które wpływają na wartość mieszkania, a wady prawne to ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wynikające z praw osób trzecich.

3. Zła akustyka w mieszkaniu

3.1. Rodzaje problemów akustycznych

Zła akustyka w mieszkaniu może objawiać się na różne sposoby, takie jak:

 1. Słaba izolacja akustyczna – dźwięki z zewnątrz są słyszalne wewnątrz mieszkania lub dźwięki z wnętrza mieszkania są słyszalne na zewnątrz.
 2. Dźwięki uderzeniowe – dźwięki powstające na skutek uderzeń, np. kroków sąsiadów czy uderzenia młotka.
 3. Rezonans – dźwięki są wzmacniane przez powierzchnie w mieszkaniu, co może prowadzić do nieprzyjemnych efektów dźwiękowych.
 4. Echo – dźwięki odbijają się od powierzchni w mieszkaniu, powodując powstanie echa.

3.2. Skutki złej akustyki

Zła akustyka w mieszkaniu może prowadzić do licznych problemów, takich jak:

 1. Utrudnienia w komunikacji – trudność w prowadzeniu rozmów czy słuchaniu telewizji z powodu hałasu z zewnątrz.
 2. Zaburzenia snu – hałas może powodować problemy ze snem, co prowadzi do zmniejszenia jakości życia.
 3. Stres – ciągłe narażenie na hałas może prowadzić do zwiększenia poziomu stresu.
 4. Utrata prywatności – brak odpowiedniej izolacji akustycznej sprawia, że rozmowy są słyszalne przez sąsiadów.

4. Rękojmia a zła akustyka

4.1. Wady ukryte a rękojmia

Zła akustyka może być traktowana jako wada ukryta mieszkania. Wada ukryta to wada, która nie była widoczna ani łatwo dostrzegalna podczas oglądania mieszkania przed zakupem. W przypadku rękojmi, sprzedawca odpowiada za wady ukryte, o ile nie zostanie udowodnione, że kupujący był świadomy istnienia wady przed zakupem.

4.2. Terminy reklamacyjne

W przypadku rękojmi za wady ukryte, kupujący ma obowiązek zgłosić sprzedawcy wadę w ciągu roku od jej wykrycia. Rękojmia przysługuje jednak tylko przez dwa lata od dnia wydania nieruchomości, chyba że strony umowy postanowiły inaczej.

4.3. Dowód wady

Aby skorzystać z rękojmi, kupujący musi udowodnić istnienie wady, czyli w tym przypadku złej akustyki. Można to zrobić poprzez:

 1. Ekspertyzę akustyczną – zlecić specjalistom wykonanie pomiarów poziomu hałasu oraz izolacji akustycznej. Taki raport może służyć jako dowód wady.
 2. Nagrania dźwiękowe – dokumentujące problemy akustyczne w mieszkaniu.
 3. Zeznania świadków – sąsiadów, którzy również doświadczają podobnych problemów akustycznych.

5. Jak zgłosić rękojmię

5.1. Przygotowanie zgłoszenia

Przed zgłoszeniem rękojmi, warto przygotować odpowiednie dokumenty, takie jak:

 1. Umowa sprzedaży mieszkania – potwierdzająca, że jesteśmy właścicielami mieszkania.
 2. Dowód zakupu – potwierdzający datę zakupu nieruchomości.
 3. Ekspertyza akustyczna – raport z pomiarów akustycznych, dokumentujący złą akustykę.
 4. Oświadczenie o rękojmi – pismo skierowane do sprzedawcy, w którym opisujemy wadę, żądamy jej usunięcia lub obniżenia ceny mieszkania, a także podajemy termin, w którym sprzedawca powinien się do naszego żądania ustosunkować.

5.2. Krok po kroku

Postępowanie zgłoszenia rękojmi wygląda następująco:

 1. Zgromadzenie dowodów – zebranie wymienionych wcześniej dokumentów i dowodów wady.
 2. Przesłanie oświadczenia o rękojmi – wysłanie pisma do sprzedawcy, zawierającego opis wady, żądanie naprawy lub obniżenia ceny oraz termin ustosunkowania się sprzedawcy do żądania.
 3. Oczekiwanie na odpowiedź sprzedawcy – sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania kupującego.
 4. Jeśli sprzedawca nie odpowiada lub nie zgadza się na żądanie kupującego – skierowanie sprawy do sądu, aby uzyskać orzeczenie dotyczące rękojmi.

6. Ochrona praw konsumenta

Jeśli sprzedawca nie chce uwzględnić zgłoszenia rękojmi, warto skonsultować się z prawnikiem lub skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w ramach ochrony praw konsumenta. W Polsce taką pomoc oferuje np. Rzecznik Praw Konsumenta oraz Federacja Konsumentów.

7. Podsumowanie

Rękojmia po zakupie mieszkania z powodu złej akustyki może być skomplikowanym procesem, ale warto z niej skorzystać, jeśli jakość życia w nabytej nieruchomości jest znacznie obniżona przez problemy akustyczne. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie i zgromadzenie dowodów wady, a także rzetelne opisanie problemu w oświadczeniu o rękojmi. Jeśli sprzedawca nie uwzględni żądania kupującego, pomocne może być skierowanie sprawy do sądu lub skorzystanie z pomocy instytucji chroniących prawa konsumenta.

Pamiętaj, że rękojmia przysługuje tylko przez dwa lata od dnia wydania nieruchomości, a wadę należy zgłosić w ciągu roku od jej wykrycia. Dlatego ważne jest, aby nie zwlekać z zgłoszeniem problemu i podjęciem stosownych kroków prawnych.