Zachowek – kiedy można go dochodzić i jakie są jego granice?

0
473
3/5 - (1 vote)

Zachowek to instytucja prawna mająca na celu ochronę interesów najbliższych spadkobierców, którzy zostali pominięci w testamencie lub otrzymali w nim mniej niż przysługiwało by im na mocy ustawy. W artykule przedstawione zostaną sytuacje, kiedy można dochodzić zachowku oraz jakie są jego granice.

1. Kim są uprawnieni do zachowku? Zachowek przysługuje:

 • potomkom zstępnym (dzieciom, wnukom itd.),
 • małżonkowi,
 • rodzicom spadkodawcy.

Jeśli zaś mówimy o potomkach, to warto zaznaczyć, że mają oni pierwszeństwo przed małżonkiem i rodzicami spadkodawcy.

2. W jakich sytuacjach można dochodzić zachowku? Zachowek przysługuje w sytuacjach, kiedy:

 • spadkobierca ustawowy został wydziedziczony,
 • spadkobierca ustawowy został pominięty w testamencie,
 • spadkobierca ustawowy otrzymał w testamencie mniej niż by mu się należało na mocy ustawy.

3. Jak oblicza się wartość zachowku? Wysokość zachowku zależy od wartości majątku pozostawionego przez spadkodawcę oraz od tego, czy uprawniony do zachowku jest potomkiem, małżonkiem, czy rodzicem spadkodawcy.

4. Jakie są granice zachowku? Wielkość przysługującego zachowku zależy od stopnia pokrewieństwa:

 • Dla potomków zstępnych i małżonka: zachowek nie może przekroczyć połowy tego, co by uprawnionemu przysługiwało na mocy dziedziczenia ustawowego.
 • Dla rodziców: zachowek nie może przekroczyć połowy wartości spadku, jaki by im przypadał na mocy dziedziczenia ustawowego.

5. Jakie są środki ochrony prawnej przy dochodzeniu zachowku? Uprawniony do zachowku może:

 • domagać się od spadkobiercy testamentowego uzupełnienia zachowku,
 • wnieść powództwo o zapłatę wartości zachowku, jeśli spadkobierca testamentowy odmawia jego wypłaty.

6. Jakie są terminy do dochodzenia zachowku? Uprawniony do zachowku powinien dochodzić swoich praw w ciągu trzech lat od dnia, kiedy dowiedział się o swoim uprawnieniu oraz o osobie zobowiązanej do świadczenia zachowku, lecz nie później niż w ciągu dziesięciu lat od dnia otwarcia spadku.

Zachowek to ważna instytucja prawna, której celem jest ochrona interesów najbliższych spadkobierców. Warto być świadomym swoich praw w tej kwestii i w razie potrzeby skorzystać z pomocy prawnika, aby dochodzić należnych sobie świadczeń.

7. Jakie koszty wiążą się z dochodzeniem zachowku?

Podczas dochodzenia swoich praw do zachowku warto mieć na uwadze pewne koszty z tym związane:

 • Koszty sądowe: Rozpoczęcie postępowania sądowego wiąże się z koniecznością opłacenia kosztów sądowych, których wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu.
 • Honorarium adwokata lub radcy prawnego: Jeżeli uprawniony do zachowku postanowi korzystać z usług prawnika, musi liczyć się z kosztami związanymi z jego wynagrodzeniem.
 • Opłaty za opinie biegłych: W niektórych przypadkach może być konieczne powołanie biegłego w celu oszacowania wartości spadku.

8. Jakie są możliwości ugody w kwestii zachowku?

W wielu przypadkach strony mogą dojść do porozumienia poza sądem. Ugoda jest rozwiązaniem szybszym i zazwyczaj mniej kosztownym niż postępowanie sądowe. Może ona polegać na ustaleniu wysokości zachowku, podziale majątku czy też innych formach zadośćuczynienia dla uprawnionego.

9. Skutki nieuwzględnienia prawa do zachowku w testamencie

Jeśli spadkodawca nie uwzględni prawa do zachowku w testamencie, a uprawniony do niego skutecznie dochodzi swoich praw, testament może zostać zmieniony w zakresie dotyczącym zachowku. Oznacza to, że dyspozycje testamentowe mogą zostać dostosowane w taki sposób, aby spełnić wymogi prawa.

10. Czy zawsze warto dochodzić zachowku?

Nie zawsze dochodzenie zachowku jest opłacalne. W niektórych przypadkach wartość spadku może być na tyle niska, że koszty związane z dochodzeniem praw mogą przewyższać potencjalne korzyści. Dlatego przed podjęciem decyzji o dochodzeniu zachowku warto dokładnie przeanalizować sytuację oraz skonsultować się z ekspertem w dziedzinie prawa spadkowego.

 

Zachowek to instytucja, która ma na celu ochronę interesów najbliższych spadkobierców. Chociaż prawo do zachowku jest gwarantowane przez prawo, jego dochodzenie może być skomplikowane i wiązać się z pewnymi kosztami. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań warto dobrze poznać swoje prawa, a także możliwości i ewentualne konsekwencje związane z dochodzeniem zachowku.

11. Częste błędy przy dochodzeniu zachowku

Dochodzenie zachowku to skomplikowany proces, w którym wiele osób popełnia pewne błędy. Oto kilka najczęstszych z nich:

 • Niewłaściwa ocena wartości spadku: Ocenienie wartości spadku jest kluczowe dla ustalenia wysokości zachowku. Błędna ocena może prowadzić do nieadekwatnych roszczeń.
 • Zaniechanie zgromadzenia wymaganych dokumentów: Dowody dotyczące wartości majątku, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo czy też inne kluczowe informacje są niezbędne w procesie dochodzenia zachowku.
 • Nieświadomość o upływie terminów: Jak już wcześniej wspomniano, istnieją określone terminy do dochodzenia zachowku. Zignorowanie tych terminów może prowadzić do utraty prawa do roszczeń.

12. Alternatywne środki dochodzenia swoich praw

Poza tradycyjnym procesem sądowym, istnieją również alternatywne metody rozwiązywania sporów, takie jak mediacja czy arbitraż. Te metody mogą być bardziej elastyczne, mniej formalne i często szybsze niż tradycyjne postępowanie sądowe.

 • Mediacja: Proces, w którym neutralny mediator pomaga stronie dojść do porozumienia. Mediacja skupia się na współpracy i poszukiwaniu rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.
 • Arbitraż: Proces, w którym strony zgadzają się, że ich spór zostanie rozwiązany przez jednego lub więcej arbitrów. Decyzje podjęte w ramach arbitrażu są wiążące.

13. Konsekwencje niezapłaty zachowku

Jeśli spadkobierca testamentowy nie zapłaci należnego zachowku w wyznaczonym terminie, uprawniony do zachowku może dochodzić swoich praw poprzez egzekucję sądową. Może to prowadzić do zajęcia majątku spadkobiercy testamentowego, w tym nieruchomości czy innych cennych przedmiotów, w celu zaspokojenia roszczenia.

Zachowek to instytucja prawna, która ma chronić interesy najbliższych spadkobierców. Chociaż proces dochodzenia zachowku może być złożony, zrozumienie kluczowych aspektów związanych z tą kwestią może pomóc uniknąć wielu potknięć i błędów. Zawsze warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie prawa spadkowego, aby upewnić się, że nasze prawa są w pełni respektowane i chronione.