5/5 - (1 vote)

Wiele osób rozważających założenie własnego biznesu obawia się, że od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności będzie musiała płacić wysoki ZUS, który drastycznie obniży rentowność przedsięwzięcia. Ustawa prawo przedsiębiorców przewiduje jednak zwolnienie z obowiązku opłacania składki społecznej. Kto z niej skorzysta? Na czym polega ulga na start?

Na czym polega Ulga na start

Co do zasady z dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek płacić składki ZUS na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa prawo przedsiębiorców pozwala skorzystać z tzw. ulgi na start. Pozwala ona na przejściowe obniżenie kosztów prowadzenia biznesu poprzez możliwość zniesienia obowiązku zapłaty składki ZUS.

Kto skorzysta z ulgi na start?

Ulga na start jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą oraz tych, którzy kontynuują prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 5 latach od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności. Mogą z niej też skorzystać osoby fizyczne, które są wspólnikami spółek cywilnych.

Ważne jest to, czy przedsiębiorcy nie wykonywali w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego wcześniej byli zatrudnieni na etacie, o ile obowiązki w ramach etatu pokrywają się z przedmiotem  działania firmy. Jeśli jednak zakres współpracy B2B jest inny niż etatowy, nie ma przeszkód, aby z ulgi skorzystać już z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Z ulgi na start mogą skorzystać także rolnicy, o ile spełnią ustawowe wymagania.

Zwolnienie z obowiązku zapłaty składek nie powoduje, że przedsiębiorca nie musi rejestrować się w ZUS. Rejestracji w organie rentowym należy dokonać z kodem 05 40 w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Z czego zwalnia ulga na start?

Ulga na start zwalnia z obowiązku płacenia składek na:

 • ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe);
 • Fundusz Pracy;
 • Fundusz Solidarnościowy.

Ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego, które trzeba płacić w pełnej wysokości. Warto pamiętać, że po okresie działalności gospodarczej bez ZUS przedsiębiorcy mogą skorzystać z okres 24 miesięcy obniżonych składek. Po tym czasie prowadzenie biznesu wiąże się z obowiązkiem zapłaty składek w pełnej wysokości, ewentualnie – po spełnieniu ustawowych przesłanek – z przejściem na tzw. Mały ZUS Plus. 

Czy ulga na start to wyłącznie zalety?

Wybór ulgi na start wiąże się z określonymi konsekwencjami, z których należy zdawać sobie sprawę, zanim przedsiębiorca założy działalność gospodarczą. Przede wszystkim brak ubezpieczeń społecznych wiąże się z tym, że w okresie zwolnienia z ZUS nie są gromadzone środki na emeryturę oraz rentę. Trzeba też liczyć się z tym, że zwolnienie wyłączna prawo do otrzymania świadczeń socjalnych, w tym:

 • świadczenia rehabilitacyjnego;
 • zasiłku macierzyńskiego;
 • zasiłku chorobowego lub opiekuńczego.

Jaka jest wysokość składek na ubezpieczenie w okresie korzystania z ulgi?

W okresie korzystania z ulgi nie musisz opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, ale nadal trzeba uiszczać składki zdrowotne na zasadach ogólnych. Sposób jej wyliczania zależy od wybranej formy opodatkowania i wynosi:

 • 9% podstawy wymiaru składki przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych;
 • 4,9% w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym;
 • 9% zryczałtowanej podstawy opodatkowania w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dla osób rozliczających się za pomocą karty podatkowej wysokość składek jest określana na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warto pamiętać, że w 2024 r., podobnie jak rok wcześniej, wzrośnie ono dwukrotnie.

Kto jest zwolniony z obowiązku zapłaty składki zdrowotnej?

Wybrane grupy osób są zwolnione z obowiązku zapłaty ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia biznesu nie będą one płaciły żadnych składek. Dotyczy to m.in.:

 • emerytów i rencistów, których świadczenie nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, a przychód z działalności nie przekracza miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury;
 • osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli przychód z działalności nie przekracza 50% kwoty najniższej emerytury;
 • osób pobierających zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Czy zawieszenie działalności powoduje przerwanie 6-miesięcznego terminu?

Fakt zawieszenia firmy nie ma wpływu na bieg 6-miesięcznego terminu na korzystanie z ulgi na start. Jeśli np. po dwóch miesiącach przedsiębiorca zawiesi biznes i wznowi go po roku, nie ma już możliwości powrotu do preferencyjnego mechanizmu. Nadal może jednak skorzystać z okres tzw. Małego ZUS, czyli obniżenia składek.

Jakie składki opłacają przedsiębiorcy po uldze na start?

Od momentu rozpoczęcia działalności przedsiębiorca może płacić wyłącznie składkę ubezpieczenia społecznego, ale co dzieje się później? Obowiązujące przepisy przewidują następnie mały ZUS, czyli okres składek obniżonych o połowę przez kolejne 24 miesiące. Następnie przedsiębiorca może skorzystać z proporcjonalnego ZUS-u pod warunkiem, że przychód (czyli dochód powiększony o koszty uzyskania przychodu) w ubiegłym roku nie przekroczył 120 tysięcy złotych.

Wypada wspomnieć, że ulga na start nie jest jedynym mechanizmem, z jakiego mogą skorzystać przedsiębiorcy. Wśród innych rozwiązań można wymienić, chociażby wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, ulgę rehabilitacyjną (na wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych) lub wspólne rozliczenie małżonków. Nie jest już dostępna ulga dla klasy średniej JDG.

Samodzielne rozliczenie ulgi nie zawsze będzie proste. Jeśli chcesz założyć działalność gospodarczą i szukasz księgowości JDG w Poznaniu, sprawdź kompleksowe usługi biura rachunkowego MAZA. Skorzystaj z ponad 30-letniego doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców i zoptymalizuj swój biznes.