Towar nie podlega reklamacji – Triki stosowane przez sprzedawców w celu ograniczenia odpowiedzialności

0
105
4/5 - (2 votes)

Triki stosowane przez sprzedawców w celu ograniczenia odpowiedzialności:

 1. Ograniczenie czasowe reklamacji: Sprzedawcy mogą informować o możliwości reklamacji jedynie w określonym czasie, np. do 30 dni lub 6 miesięcy od zakupu. Warto jednak pamiętać, że ustawowy okres rękojmi wynosi 2 lata.
 2. Wymóg paragonu: Często spotykanym warunkiem jest konieczność posiadania paragonu w celu złożenia reklamacji. W praktyce jednak wystarczy dowód zakupu w innej formie, jak np. wyciąg z konta bankowego, jeśli zakup był dokonany kartą płatniczą.
 3. Tworzenie własnych regulaminów: Niektóre sklepy tworzą własne regulaminy i zasady dotyczące reklamacji, które mogą zawierać klauzule niedozwolone. Warto zwrócić uwagę, że takie postanowienia są nieważne w świetle prawa.

Sposoby radzenia sobie z nieuczciwymi praktykami sprzedawców

 1. Zgłaszanie niezgodności towaru z umową: Jeśli towar jest niezgodny z umową, należy zgłosić to sprzedawcy w terminie 2 miesięcy od momentu wykrycia wady, a nie w okresie wskazanym przez sprzedawcę.
 2. Dowód zakupu: Jeśli nie posiadasz paragonu, można przedstawić dowód zakupu w innej formie, np. wyciąg z konta bankowego.
 3. Kontrola regulaminów: Sprawdzenie regulaminu sklepu pod kątem klauzul niedozwolonych i ewentualne zgłoszenie ich do odpowiednich organów, np. UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Zabezpieczenie swoich praw jako konsument

Aby skutecznie zabezpieczyć swoje prawa jako konsument, warto pamiętać o kilku zasadach:

 1. Zachowanie dowodu zakupu: Starannie przechowuj paragony lub inne dowody zakupu, aby móc łatwo udowodnić swoje prawa w przypadku reklamacji.
 2. Znajomość przepisów: Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności sprzedawcy, aby nie dać się oszukać.
 3. Nie dawaj się zniechęcić: Jeśli spotkasz się z nieuczciwym sprzedawcą, który stosuje triki mające na celu ograniczenie lub wyłączenie jego odpowiedzialności, nie daj się zniechęcić i dochodź swoich praw.

Podsumowanie

Niestety, istnieje wiele praktyk stosowanych przez sprzedawców, które mają na celu ograniczenie lub wyłączenie ich odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową. Na szczęście, znajomość przepisów oraz świadome korzystanie z praw konsumenta może pomóc w przeciwdziałaniu takim praktykom.

Współpraca z innymi konsumentami i organizacjami konsumenckimi

W sytuacji, gdy dochodzenie swoich praw może być trudne lub czasochłonne, warto współpracować z innymi konsumentami oraz organizacjami konsumenckimi. Wspólnie można działać skuteczniej i wymieniać się doświadczeniami.

 1. Udzielanie wsparcia: Wspieraj innych konsumentów w dochodzeniu ich praw, dzieląc się swoimi doświadczeniami i wiedzą.
 2. Zgłaszanie nieprawidłowości: Informuj odpowiednie organy (np. UOKiK) o nieuczciwych praktykach stosowanych przez sprzedawców, aby wspólnie przeciwdziałać oszustwom.
 3. Działanie w grupie: W sytuacji, gdy więcej osób spotkało się z podobnym problemem, można podjąć wspólne działania przeciwko sprzedawcy, np. w formie zbiorowego pozwu.

Reasumując

Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową może być realizowane poprzez różnorodne triki stosowane przez sprzedawców. Kluczem do ochrony swoich praw jako konsument jest znajomość przepisów, umiejętne korzystanie z nich oraz współpraca z innymi konsumentami oraz organizacjami konsumenckimi. Dzięki temu możliwe jest skuteczne przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom oraz dochodzenie swoich praw w przypadku wystąpienia problemów z zakupionym towarem.