5/5 - (1 vote)

Osoby wezwane przez sąd na świadka w procesie karnym mają obowiązek stawienia się na sprawie i złożenia zeznań. Jak w praktyce wygląda przesłuchanie świadka i jak się na nie przygotować? Kiedy można odmówić składania wyjaśnień? Przeczytaj poniższy tekst i dowiedz się, jaką rolę odgrywają zeznania świadków przy wydawaniu wyroku. Sprawdź, dlaczego warto skorzystać z kompleksowego prowadzenia sprawy karnej w Opolu.

Jaką funkcję pełni świadek w postępowaniu karnym?

Świadek to osoba powołana przez organ prowadzący dane postępowanie do złożenia zeznań. Informacje, które posiada mogą, stanowić istotny materiał dowodowy. W postępowaniu karnym świadkiem może być każda osoba fizyczna, jedynym warunkiem jest to, aby świadomie dzieliła się swoimi spostrzeżeniami. Udział w zeznaniu ma charakter obowiązkowy. Jeśli świadek nie stawi się w sądzie, to zgodnie z art. 285 Kodeksu postępowania karnego, organ może zastosować środki przymusu.

Przesłuchanie świadka – jak przebiega?

Na samym początku świadek jest proszony o przedstawienie się (warto dodać, że należy pamiętać, aby mieć przy sobie dowód tożsamości). Jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchania, sąd informuje o tym, że za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna. Po uregulowaniu wszystkich formalności świadek ma możliwość swobodnej wypowiedzi na temat tego, co wie o zajściu, które jest przedmiotem danej sprawy. Czas na pytania następuje, dopiero gdy osoba zakończy swój wywód – wówczas o szczegóły może dopytywać zarówno sędzia, prokurator czy pełnomocnik oskarżonego. Z każdego przesłuchania powstaje protokół, z którym świadek zostaje zapoznany i ma prawo wnieść ewentualne zmiany czy uwagi.

Kiedy świadek może odmówić składania zeznań?

W sprawach karnych można odmówić zeznań, jeśli osobą oskarżoną są członkowie rodziny, tacy jak rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie czy małżonek. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić. W przypadku przesłuchania w sądzie świadek zostaje poinformowany o przysługującym mu prawie i musi się wówczas ustosunkować do tego, czy z niego korzysta, czy nie. Można jednak zadziałać wcześniej i przesłać pisemne oświadczenie, bez konieczności stawiania się osobiście na sprawie. Warto nadmienić, że odmowa składania zeznań wiąże się z tym, że wcześniejsze poprzednie wypowiedzi świadka nie mogą zostać wykorzystane jako materiał dowodowy, co często ma wpływ na rozstrzygnięcie postępowania.

Kompleksowe prowadzenie sprawy karnej w Opolu – dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty?

W przypadku spraw karnych zaangażowanie doświadczonej kancelarii adwokackiej jest kluczowe dla osiągnięcia jak najkorzystniejszego wyniku. Osoba oskarżona ma prawo do obrony, z którego warto skutecznie skorzystać, aby chronić swoje interesy. Profesjonalny pełnomocnik przygotuje m.in. solidną strategię i linię obrony, dążąc do osiągnięcia do najmniejszego możliwego wymiaru kary. Adwokaci, którzy specjalizują się w prawie karnym oferują kompleksowe prowadzenie sprawy karnej w Opolu na każdym etapie postępowania – analizują materiał dowodowy i uczestniczą w przesłuchaniach. Z tego powodu, wybór doświadczonego karnisty może zwiększyć szansę na uzyskania najkorzystniejszego wyniku procesu.