Składasz zamówienie przez Internet? Dowiedz się jakie masz prawa

0
69
4/5 - (1 vote)

1. Wstęp

Zakupy przez Internet stały się częścią codziennego życia. W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z tego kanału sprzedaży, który pozwala na szybkie i wygodne dokonywanie zakupów. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, jakie prawa przysługują im jako konsumentom podczas dokonywania zakupów online. W tym artykule omówimy najważniejsze z nich, abyś mógł świadomie korzystać z możliwości, jakie daje handel elektroniczny.

2. Prawo do informacji

Jednym z podstawowych praw konsumenta jest prawo do informacji. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić kupującemu wszystkich niezbędnych informacji na temat zamawianego produktu oraz jego sprzedaży. Dotyczy to między innymi:

2.1. Informacje o sprzedawcy

Sprzedawca musi podać swoje dane kontaktowe, takie jak:

 • nazwa firmy (jeśli dotyczy),
 • adres siedziby,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • ewentualne inne informacje, które są wymagane przez prawo.

2.2. Cechy produktu

Konsument powinien otrzymać informacje na temat istotnych cech produktu, takich jak:

 • nazwa,
 • opis,
 • funkcje,
 • wymiary,
 • waga,
 • materiały, z których jest wykonany,
 • instrukcje obsługi, jeśli dotyczy.

2.3. Cena

Sprzedawca musi podać pełną cenę produktu, która obejmuje wszelkie podatki, opłaty i inne koszty. Jeśli podana cena jest promocyjna, należy również podać cenę regularną oraz okres, przez który obowiązuje cena promocyjna.

2.4. Koszty dostawy

Kupujący ma prawo do informacji o kosztach dostawy, które muszą być jasno określone przed złożeniem zamówienia. Koszty te powinny uwzględniać wszelkie opłaty związane z przesyłką, takie jak opłaty za opakowanie, przesyłkę, ubezpieczenie czy cło.

2.5. Prawo do odstąpienia

Sprzedawca zobowiązany jest poinformować konsumenta o jego prawie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. W tym celu powinien dostarczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu oraz wskazać termin, w którym konsument może z tego prawa skorzystać.

3. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Prawo to obowiązuje w przypadku większości produktów i usług, z pewnymi wyjątkami, które omówimy poniżej.

3.1. Termin na odstąpienie

Konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy, licząc od dnia, w którym otrzymał produkt lub, w przypadku usług, od dnia zawarcia umowy. Jeżeli sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia, termin ten wydłuża się do 12 miesięcy.

3.2. Wyjątki

Istnieją sytuacje, w których konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Dotyczy to między innymi:

 • usług, których wykonanie rozpoczęło się za zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia,
 • produktów szybko psujących się lub o krótkim terminie przydatności do spożycia,
 • produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie mogą być zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub higienę,
 • produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swoją naturę, zostają nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami,
 • produktów wykonanych na indywidualne zamówienie lub personalizowanych na życzenie konsumenta,
 • treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeśli dostarczanie treści rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia.

3.3. Procedura odstąpienia

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument powinien poinformować sprzedawcę o swojej decyzji, wysyłając stosowne oświadczenie. Można to zrobić na przykład za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Następnie konsument zobowiązany jest odesłać produkt w ciągu 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy o odstąpieniu. Koszty zwrotu pokrywa konsument, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności ich poniesienia.

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób.

4. Gwarancja i rękojmia

Konsument może skorzystać z praw wynikających z gwarancji lub rękojmi, jeśli zakupiony produkt okaże się wadliwy. Oba te instytucje mają na celu zabezpieczenie interesów konsumenta, jednak różnią się nieco pod względem swojego funkcjonowania.

4.1. Różnice między gwarancją a rękojmią

Rękojmia jest prawem ustawowym, z którego konsument może skorzystać niezależnie od woli sprzedawcy, podczas gdy gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem sprzedawcy względem konsumenta, które może być oferowane na różnych warunkach.

4.2. Rękojmia

W ramach rękojmi konsument ma prawo zgłosić wadę produktu w terminie 2 lat od daty jego zakupu, jednak nie później niż 1 rok od momentu stwierdzenia wady. W przypadku zgłoszenia wady, konsument ma do wyboru następujące uprawnienia:

 • żądanie naprawy produktu,
 • żądanie wymiany na nowy, wolny od wad,
 • obniżenie ceny,
 • odstąpienie od umowy, jeśli wada jest istotna.

Sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie wady w ciągu 14 dni, w przeciwnym razie uważa się, że uznał żądanie konsumenta za uzasadnione.

4.3. Gwarancja

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem sprzedawcy i może być udzielana na różnych warunkach, określonych w tzw. karcie gwarancyjnej. Karta gwarancyjna powinna zawierać informacje takie jak:

 • dane sprzedawcy,
 • okres, na jaki udzielana jest gwarancja,
 • warunki jej realizacji,
 • sposób postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacji.

Gwarancja może być udzielana na określony czas lub na czas nieokreślony, a jej warunki mogą różnić się w zależności od sprzedawcy i produktu.

5. Ochrona danych osobowych

Konsument ma prawo do ochrony swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez sprzedawcę w związku z realizacją zamówienia. Sprzedawca jest zobowiązany do informowania konsumenta o celu przetwarzania danych, podstawie prawnej, okresie przechowywania danych oraz przysługujących mu prawach, takich jak prawo dostępu, sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania danych.

Konsument ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

6. Podsumowanie

Podczas dokonywania zakupów przez Internet konsument ma wiele praw, które mają na celu zabezpieczenie jego interesów. Warto znać te prawa, aby świadomie korzystać z możliwości, jakie daje handel elektroniczny. Pamiętaj, że konsument może skorzystać z prawa do informacji, prawo do odstąpienia od umowy, gwarancji i rękojmi oraz ochrony danych osobowych. Wiedza na ten temat pomoże uniknąć nieporozumień i konfliktów związanych z zakupami online.