Reklamacja towaru kupionego na wyprzedaży

0
193
3/5 - (1 vote)

1. Wstęp

Wyprzedaże to doskonała okazja, by zakupić wymarzone produkty w niższych cenach. Niemniej jednak, w przypadku stwierdzenia wad towaru, konieczne może być złożenie reklamacji. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z reklamacją towarów nabytych na wyprzedaży, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz praktycznych wskazówek dotyczących procesu reklamacji.

2. Prawo do reklamacji

W Polsce, prawo do reklamacji towarów kupionych na wyprzedaży jest uregulowane przez Kodeks Cywilny oraz ustawę o prawach konsumenta. Zgodnie z tymi aktami prawnymi, konsument ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia, że towar nie jest zgodny z umową.

Niezgodność z umową może wynikać z:

 • Wad fizycznych (np. uszkodzenia, brak części)
 • Wad prawnych (np. ograniczenia w korzystaniu z towaru)

Warto zaznaczyć, że prawo do reklamacji towarów kupionych na wyprzedaży obowiązuje niezależnie od obniżonej ceny produktu.

3. Kiedy nie można reklamować?

Istnieją jednak sytuacje, w których konsument nie może złożyć reklamacji. Są to między innymi:

 • Wady towaru, które były widoczne i znane kupującemu przed zakupem
 • Uszkodzenia spowodowane przez kupującego
 • Wady wynikające z naturalnego zużycia produktu

4. Jak złożyć reklamację?

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, konsument powinien zgłosić reklamację do sprzedawcy. Proces zgłoszenia różni się w zależności od tego, czy zakup był dokonany w sklepie stacjonarnym, czy internetowym.

4.1. Reklamacja w sklepie stacjonarnym

Reklamację towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym można złożyć na kilka sposobów:

 1. Osobiście – zgłaszając reklamację w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu.
 2. Pocztą – wysyłając reklamowany towar wraz z opisem problemu i kopią dowodu zakupu (paragon lub faktura) na adres sklepu.

Ważne jest, aby zgłoszenie zawierało następujące informacje:

 • Dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
 • Opis wady towaru
 • Oczekiwane rozwiązanie (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy)
 • Datę i miejsce zakupu
 • Kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura)

4.2. Reklamacja w sklepie internetowym

W przypadku zakupów online, proces reklamacyjny może wyglądać nieco inaczej. Konsument powinien:

 1. Skontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego na stronie sklepu.
 2. Przesłać opis wady, dane osobowe, oczekiwane rozwiązanie oraz kopię dowodu zakupu.
 3. Odebrać instrukcje dotyczące dalszych kroków (np. wysyłka towaru do sprzedawcy, wskazanie serwisu, który dokona naprawy).

5. Terminy i procedura reklamacji

Termin na zgłoszenie niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata od daty jego wydania. Zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym konsument stwierdził wadę.

Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli w tym czasie nie otrzymamy odpowiedzi, można uznać reklamację za uwzględnioną.

6. Odmowa reklamacji

W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji przez sprzedawcę, warto sprawdzić, czy uzasadnienie odmowy jest zgodne z przepisami prawa. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, jeśli:

 • Stwierdzi, że wada towaru wynika z niewłaściwego użytkowania przez kupującego.
 • Wada towaru była widoczna i znana kupującemu przed dokonaniem zakupu.
 • Reklamacja została zgłoszona po upływie dwóch lat od daty wydania towaru.

Jeśli jednak konsument uważa, że odmowa reklamacji jest niezasadna, może skorzystać z alternatywnych sposobów rozwiązania sporu.

7. Alternatywne rozwiązania

Jeżeli konsument nie zgadza się z decyzją sprzedawcy, może skorzystać z następujących alternatywnych sposobów rozwiązania sporu:

 1. Mediacja – dobrowolny i poufny proces negocjacji z udziałem mediatora, który pomaga stronie w znalezieniu rozwiązania konfliktu.
 2. Sąd polubowny – formuła rozstrzygania sporów przez niezależnych arbitrów, których wyrok ma moc orzeczenia sądu powszechnego.
 3. Wniosek do inspekcji handlowej – zgłoszenie nieprawidłowości w działaniach sprzedawcy do właściwego organu administracji publicznej.
 4. Pozew sądowy – w przypadku, gdy żadna z powyższych opcji nie przyniesie zadowalających rezultatów, konsument może skierować sprawę do sądu powszechnego.

Warto pamiętać, że przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z alternatywnych metod rozwiązania sporu, warto skonsultować się z prawnikiem bądź organizacją konsumencką, aby ocenić zasadność swoich roszczeń.

8. Podsumowanie

Reklamacja towaru kupionego na wyprzedaży to prawo każdego konsumenta, niezależnie od obniżonej ceny produktu. Ważne jest jednak, aby pamiętać o terminach, wymaganych dokumentach oraz prawidłowej procedurze zgłoszenia reklamacji. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji przez sprzedawcę, warto znać swoje prawa i możliwości skorzystania z alternatywnych metod rozwiązania sporu.