Regulamin sklepu internetowego i klauzule niedozwolone – na co zwracać uwagę

0
106
2/5 - (1 vote)

Regulamin sklepu internetowego to zbiór zasad, które określają prawa i obowiązki stron zawierających umowy sprzedaży na odległość. Istotne jest, aby klient przed zakupem towaru zapoznał się z treścią regulaminu, aby uniknąć nieporozumień i możliwych problemów. Warto zwrócić uwagę na klauzule niedozwolone, które są uznawane za niezgodne z prawem i mogą zostać uznane za nieważne.

1. Wprowadzenie

Zakupy przez Internet stały się nieodłączną częścią życia codziennego. Sklepy internetowe oferują szeroką gamę produktów i usług, które są dostępne dla konsumentów z całego świata. W związku z tym istotne jest, aby klienci mieli świadomość swoich praw i obowiązków, a także umieli rozpoznać ewentualne klauzule niedozwolone zawarte w regulaminach sklepów internetowych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić, na co warto zwrócić uwagę podczas analizy regulaminów oraz jakie klauzule są uznawane za niedozwolone.

2. Elementy regulaminu sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego powinien zawierać informacje dotyczące:

 • Dane identyfikacyjne sprzedawcy, takie jak nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP.
 • Procedury zawierania umów sprzedaży, w tym sposób składania zamówień, akceptacji oferty, potwierdzenia zawarcia umowy oraz anulowania zamówień.
 • Opis środków technicznych służących do identyfikacji i korygowania błędów w danych wprowadzonych przez klienta.
 • Sposób i terminy dostawy towarów.
 • Formy płatności i ewentualne opłaty dodatkowe.
 • Prawo do odstąpienia od umowy, wraz z procedurą odstąpienia, kosztami zwrotu towaru i wyjątkami od prawa odstąpienia.
 • Procedury reklamacyjne, w tym sposób zgłaszania reklamacji, terminy rozpatrzenia reklamacji oraz ewentualne uprawnienia konsumenta w przypadku uznania reklamacji.
 • Polityka prywatności, w tym informacje o przetwarzaniu danych osobowych, plikach cookie oraz przysługujących prawach konsumenta w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Informacje o możliwości korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Klauzule niedozwolone

3.1. Definicja klauzul niedozwolonych

Klauzule niedozwolone to postanowienia regulaminów sklepów internetowych, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszają interesy konsumentów oraz zakłócają równowagę praw i obowiązków stron umowy. W związku z tym, klauzule te są uznawane za nieważne i nie mogą być stosowane przez sprzedawców.

3.2. Przykłady klauzul niedozwolonych

Przykłady klauzul niedozwolonych, na które warto zwrócić uwagę, to:

 1. Klauzule ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru.
 2. Klauzule zrzucające na konsumenta odpowiedzialność za szkody wynikłe z użycia towaru, nawet jeśli szkody te powstały z winy sprzedawcy.
 3. Klauzule umożliwiające sprzedawcy jednostronne zmiany cen, opłat, warunków dostawy, terminów realizacji zamówienia lub innych istotnych elementów umowy bez zgody konsumenta.
 4. Klauzule wyłączające prawo odstąpienia od umowy, mimo że przysługuje ono konsumentowi zgodnie z prawem.
 5. Klauzule przewidujące wydłużone terminy na rozpatrzenie reklamacji, wbrew przepisom prawa.
 6. Klauzule wymagające od konsumenta zapłaty nieuzasadnionych opłat w przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji.

3.3. Skutki stosowania klauzul niedozwolonych

Stosowanie klauzul niedozwolonych przez sprzedawców może prowadzić do:

 • Uznania klauzuli za nieważną, co oznacza, że nie może być ona stosowana wobec konsumentów.
 • Nałożenia na sprzedawcę sankcji finansowych lub administracyjnych przez odpowiednie organy nadzoru, takie jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) czy inspekcje handlowe.
 • Zasądzenia odszkodowania na rzecz konsumenta, jeśli klauzula niedozwolona doprowadziła do naruszenia praw konsumenta.
 • Negatywnego wpływu na wizerunek sklepu internetowego, co może zniechęcić potencjalnych klientów do dokonywania zakupów w danym sklepie.

4. Jak rozpoznać klauzule niedozwolone

Aby rozpoznać klauzule niedozwolone, warto:

 1. Przeczytać regulamin sklepu internetowego przed dokonaniem zakupu, zwracając uwagę na postanowienia dotyczące odpowiedzialności, reklamacji, odstąpienia od umowy oraz płatności.
 2. Sprawdzić, czy regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o prawach konsumenta.
 3. Porównać postanowienia regulaminu z innymi sklepami internetowymi, aby zobaczyć, czy zawarte są w nim nietypowe postanowienia.
 4. Skonsultować się z ekspertem prawnym lub organizacją konsumencką, jeśli nie jesteśmy pewni, czy dana klauzula jest niedozwolona.

5. Rekomendacje dla konsumentów

Poniżej przedstawiamy kilka rekomendacji dla konsumentów, które mogą pomóc uniknąć problemów związanych z klauzulami niedozwolonymi:

 1. Dokładnie zapoznać się z regulaminem sklepu internetowego przed dokonaniem zakupu.
 2. Porównać oferty różnych sklepów internetowych, zwracając uwagę na warunki sprzedaży, dostawy oraz opłaty.
 3. W razie wątpliwości co do legalności danej klauzuli, skonsultować się z ekspertem prawnym lub organizacją konsumencką.
 4. W przypadku stwierdzenia klauzul niedozwolonych w regulaminie, zgłosić ten fakt odpowiednim organom nadzoru, takim jak UOKiK.
 5. Unikać dokonywania zakupów w sklepach internetowych, które stosują klauzule niedozwolone, aby nie wspierać takich praktyk.

6. Podsumowanie

Regulamin sklepu internetowego określa prawa i obowiązki stron zawierających umowy sprzedaży na odległość. Warto zwrócić uwagę na klauzule niedozwolone, które są uznawane za niezgodne z prawem i mogą zostać uznane za nieważne. Przed dokonaniem zakupu warto dokładnie zapoznać się z regulaminem sklepu, porównać oferty różnych sklepów oraz sprawdzić, czy regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W razie wątpliwości co do legalności danej klauzuli, warto skonsultować się z ekspertem prawnym lub organizacją konsumencką. Unikanie zakupów w sklepach stosujących klauzule niedozwolone może przyczynić się do walki z nieuczciwymi praktykami na rynku e-commerce.

Pamiętajmy, że jako konsumenci mamy prawo do przejrzystych, uczciwych i zgodnych z prawem regulaminów sklepów internetowych. Wiedza na temat klauzul niedozwolonych może pomóc uniknąć nieprzyjemnych sytuacji oraz chronić nasze prawa jako konsumentów.