5/5 - (1 vote)

Kredyty frankowe od lat wzbudzają wiele kontrowersji i są źródłem problemów wśród kredytobiorców. Kredyty udzielane we frankach szwajcarskich charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem, ryzykiem walutowym, a banki często stosowały nieuczciwe praktyki i zapisy w umowach. Warto poznać możliwości rozwiązania problemów finansowych i skorzystać z pomocy prawnej.

Problemy dotyczące kredytu frankowego

  • Zmienność kursu walutowego 

Kredyty frankowe (CHF) są denominowane we frankach szwajcarskich, a spłacane w lokalnej walucie kredytobiorcy, w tym przypadku – w złotówkach. Głównym problemem okazuje się zmienność kursu CHF względem PLN, co może prowadzić do znacznego wzrostu wartości zadłużenia i wysokości rat. Wzrost wartości franka szwajcarskiego w stosunku do złotówki oznacza, że kredytobiorcy muszą wydać o wiele więcej pieniędzy na spłatę kredytu, co zwiększa stopień zadłużenia.

  • Niejasne warunki umów 

Wiele umów kredytowych we frankach szwajcarskich zawiera skomplikowane i nie zawsze uczciwe zapisy dotyczące warunków spłaty kredytu, m.in. oprocentowania, metod przeliczania walut czy zasad zmiany stawek. To sprawia, że kredytobiorcy nie byli w pełni świadomi ryzyka, gdy podejmowali decyzję o wzięciu kredytu.

  • Wysokie oprocentowanie 

Kredyty frankowe charakteryzują się wyższym oprocentowaniem niż kredyty udzielane w polskiej walucie, przez co dochodzi do zwiększenia całkowitego kosztu kredytu.

  • Obciążenia finansowe dla kredytobiorców

Wzrost zadłużenia związany z rosnącą wartością franka szwajcarskiego oraz niekorzystne warunki umowy kredytowej prowadzą do poważnych obciążeń finansowych dla kredytobiorców. To odbija się na prywatnej sytuacji finansowej i często kończy się sądowymi sporami z bankami.

Kredyt we frankach a możliwości pomocy prawnej

Rozwiązanie powyższych problemów jest możliwe dzięki pomocy prawników. Należy kompleksowo podejść do każdego przypadku i dokładnie przeanalizować umowę kredytową zawartą z bankiem. Wielu kredytobiorców ma szansę na zerwanie umowy kredytowej oraz odzyskanie części pieniędzy za nieuczciwe praktyki stosowane przez bank.

Jak można rozwiązać problem z kredytem frankowym?

  • Analiza umowy kredytowej

Szczegółowa analiza umowy kredytowej przez prawnika pozwala wykryć nieuczciwe zapisy czy niejasne klauzule, które mogły wprowadzić kredytobiorcę w błąd. W wielu sytuacjach zapisy umów kredytowych zostały zakwestionowane przez prawników i sąd.

  • Negocjacje z bankiem

Zanim dojdzie do postępowania sądowego, można podjąć próby negocjacji z bankiem. Prawnicy – na podstawie analizy umowy kredytowej – pomagają w wezwaniu banku do zapłaty rekompensaty za poniesione przez kredytobiorców straty.

 

  • Postępowanie sądowe

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w umowie i braku współpracy ze strony banku, możliwe jest skierowanie sprawy do sądu. Współpraca z prawnikiem okaże się w tej sytuacji nieoceniona, gdyż adwokat może reprezentować klienta w sądzie i wpłynąć na pozytywny wynik procesu.

Pomoc prawnika w rozwiązaniu problemów z kredytem we frankach

Borykasz się z problemami finansowymi z powodu kredytu frankowego? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia prawników, którzy w profesjonalny sposób pomogą Ci wyjść z trudnej sytuacji. Kancelaria kredyty frankowe Wrocław oferuje wsparcie i porady prawne dotyczące rozwiązywania sporów z bankiem. Kancelaria Babiak bezpłatnie przeanalizuje Twoją umowę kredytową i podpowie Ci, jakie działania należy podjąć, by rozwiązać problem i odzyskać pieniądze.

Podsumowanie

Rozwiązanie problemów związanych z kredytem frankowym jest możliwe dzięki wsparciu prawników. Dokładna analiza umowy kredytowej i jej zapisów pozwala zerwać współpracę z bankiem i umorzyć dług. Kredytobiorcy mogą wytoczyć proces sądowy wobec banku m.in. ze względu na stosowanie nieuczciwych praktyk i klauzul niezgodnych z prawem. Dla wielu frankowiczów spory sądowe zakończyły się pozytywnie, dzięki czemu możliwe było rozwiązanie umowy kredytowej i odzyskanie części pieniędzy.