Czy można odstąpić od zakupu dokonanego osobiście w sklepie?

0
185
5/5 - (1 vote)

1. Wprowadzenie

Zakupy w sklepie stacjonarnym mogą być dla niektórych osób preferowaną formą zakupów. Istnieje jednak pytanie, czy można odstąpić od umowy zawartej w takim sklepie, gdy towar nie spełnia naszych oczekiwań. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie przepisów prawa konsumenckiego w Polsce, które dotyczą odstąpienia od umowy zawartej w sklepie stacjonarnym, a także przedstawienie procedury odstąpienia od umowy.

2. Prawo konsumenckie w Polsce

Prawo konsumenckie w Polsce reguluje prawa i obowiązki konsumentów oraz sprzedawców. Najważniejsze regulacje prawne dotyczące odstąpienia od umowy są zawarte w:

 • Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 • Ustawie o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Warto również sprawdzić, czy sprzedawca nie przewidział innych warunków zwrotu towaru w regulaminie sklepu.

3. Odstąpienie od umowy w sklepie stacjonarnym

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku zakupów dokonanych osobiście w sklepie stacjonarnym, konsument nie ma prawa odstąpić od umowy bez podania przyczyny, co oznacza, że nie można zwrócić towaru bez konkretnego powodu. Istnieją jednak sytuacje, w których odstąpienie od umowy jest możliwe, jak również sytuacje, w których nie jest to możliwe.

3.1. Sytuacje, w których odstąpienie jest możliwe

 • Wada towaru: Jeśli towar posiada wady, konsument ma prawo złożyć reklamację i żądać naprawy lub wymiany na wolny od wad produkt. Jeśli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub nieadekwatne, konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy (art. 561 Kodeksu cywilnego).
 • Nieścisłości w umowie: Jeśli sprzedawca zawarł z konsumentem umowę, która jest nieścisła lub nieprecyzyjna, konsument może odstąpić od umowy.
 • Regulamin sklepu: Niektóre sklepy mogą mieć własne regulaminy, które przewidują możliwość zwrotu towaru w określonym czasie (np. 14 dni) bez podania przyczyny. W takim przypadku warto sprawdzić regulamin sklepu przed dokonaniem zakupu.

3.2. Sytuacje, w których odstąpienie nie jest możliwe

 • Towar spełniający oczekiwania: Jeśli towar nie posiada wad i spełnia oczekiwania konsumenta, nie ma możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 • Towar szybko psujący się: W przypadku towarów, które szybko się psują (np. żywność), odstąpienie od umowy jest zazwyczaj niemożliwe.
 • Towar wykonany na zamówienie: Jeśli towar został wykonany na specjalne zamówienie konsumenta, np. meble na wymiar, konsument nie ma prawa odstąpić od umowy.

4. Procedura odstąpienia od umowy w sklepie stacjonarnym

W przypadku, gdy odstąpienie od umowy jest możliwe, konsument powinien przestrzegać poniższej procedury.

4.1. Poinformowanie sprzedawcy

Należy poinformować sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy, najlepiej na piśmie (e-mail, list polecony) lub osobiście w sklepie. Wskazane jest, aby podać przyczynę odstąpienia, zwłaszcza gdy dotyczy ona wady towaru lub nieścisłości w umowie. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z regulaminem sklepu, należy postępować zgodnie z warunkami tam zawartymi.

4.2. Zwrot towaru

Towar powinien zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, z wszystkimi akcesoriami oraz paragonem lub fakturą. W przypadku reklamacji z tytułu wady towaru, sprzedawca może zażądać dostarczenia dowodu zakupu. Jeśli towar był używany, należy poinformować o tym sprzedawcę, a zwrot może być pomniejszony o wartość utraty wartości towaru spowodowanej jego użytkowaniem.

4.3. Zwrot pieniędzy

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić pieniądze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot powinien nastąpić w tej samej formie, w jakiej dokonano płatności, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady towaru, sprzedawca ma również obowiązek zwrócić koszty poniesione przez konsumenta w związku z reklamacją (np. koszty przesyłki).

5. Rozwiązania alternatywne

Jeśli nie ma możliwości odstąpienia od umowy, warto rozważyć inne rozwiązania, takie jak:

 • Wymiana towaru: Niektóre sklepy oferują możliwość wymiany towaru na inny w ramach tzw. „satysfakcji gwarantowanej”. W takim przypadku warto zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wymianę towaru.
 • Sprzedaż towaru: Jeśli nie można zwrócić towaru do sklepu, można spróbować sprzedać go innemu konsumentowi, np. za pośrednictwem serwisów ogłoszeniowych czy aukcji internetowych.
 • Reklamacja: Jeśli towar posiada wady, które nie zostały wcześniej zauważone, można złożyć reklamację, nawet jeśli czas na odstąpienie od umowy już upłynął.

6. Podsumowanie

Odstąpienie od umowy zawartej w sklepie stacjonarnym jest ograniczone i z wyjątkiem określonych sytuacji, takich jak wada towaru, nieścisłości w umowie czy regulaminie sklepu, konsument nie ma prawa odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Warto zatem zwrócić uwagę na warunki zakupu przed dokonaniem zakupu w sklepie stacjonarnym i, jeśli to możliwe, sprawdzić regulamin sklepu w celu uzyskania informacji o ewentualnych możliwościach zwrotu towaru.

W przypadku, gdy odstąpienie od umowy jest możliwe, należy przestrzegać procedury odstąpienia, informując sprzedawcę o swoim zamiarze, zwracając towar w odpowiednim stanie i oczekując na zwrot pieniędzy. Jeśli natomiast nie ma możliwości odstąpienia od umowy, warto rozważyć alternatywne rozwiązania, takie jak wymiana towaru, sprzedaż towaru innemu konsumentowi czy złożenie reklamacji w przypadku wad towaru.